Thách thức trong vấn đề cung ứng sản phẩm phù hợp với yêu cầu chất lượng

Đối với Người mua hàng, làm việc trực tiếp với nhiều Nhà máy sản xuất có thể không phải là giải pháp phù hợp xét trên khía cạnh nguồn lực cần phân bổ và mức độ hiệu quả mong muốn, bởi lẽ không phải Nhà máy sản xuất nào cũng sở hữu năng lực chuyên môn phù hợp để đáp ứng cho từng nhu cầu cụ thể, ví dụ như máy móc thiết bị sản xuất, năng lực cung ứng hay khả năng đảm bảo nguồn cung thỏa mãn chất lượng mong muốn.

Nhà máy sản xuất (hay Nhà cung cấp) cũng có những trăn trở của riêng mình. Với cách tiếp cận truyền thống, Nhà máy sản xuất thường muốn được tập trung hơn vào qui trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng nguồn cung, đầu tư cải tiến công nghệ hơn là dành nhiều thời gian để phát triển thị trường hay những công việc liên quan đến “giấy tờ”. Rào cản đôi khi còn đến từ khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo (chủ yếu là tiếng Anh) để có thể giao tiếp chuyên nghiệp và thoải mái với Người mua hàng quốc tế.

Nutworks Foods hiểu được điều này và có giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề riêng cho cả Người mua hàng lẫn Nhà máy sản xuất.

Chia sẻ:


Hãy gọi điện hoặc gởi email cho chúng tôi để trao đổi về nhu cầu của bạn cũng như tìm hiểu về những giải pháp toàn diện mà chúng tôi có thể chia sẻ

Nutworks Foods xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Người mua hàng và Nhà máy sản xuất, là cơ sở cho những giải pháp cung ứng sản phẩm dinh dưỡng trên phạm vi toàn cầu.

Nội dung đã đăng ký bản quyền