Doanh nghiệp Việt với tầm nhìn toàn cầu

Nutworks Foods đặt trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng, với nhiều văn phòng và nhà máy sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai, Việt Nam. Vị trí chiến lược không những giúp Nutworks Foods đạt được hiệu quả trong việc lựa chọn đầu vào chất lượng đáp ứng cho những nhu cầu cụ thể hay phát triển hệ thống phân phối, mà còn tạo điều kiện để chúng tôi có cơ hội tham gia hỗ trợ các cộng đồng có ảnh hưởng tại Việt Nam. Cung cấp việc làm ổn định với chế độ đãi ngộ tốt cho người dân lao động tại địa phương, những hoạt động tình nguyện xã hội là một trong những ví dụ điển hình của tinh thần hướng về cộng đồng của chúng tôi.

Các thành viên của Nutworks Foods thường xuyên đi khắp Việt Nam và các thị trường quốc tế để gặp gỡ Người mua hàng và Nhà máy sản xuất. Những thành viên này đồng thời đóng vai trò đại sứ cho chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh, qua đó giúp chúng tôi lan tỏa tác động tích cực của mình đến những cộng đồng có ảnh hưởng.

Chia sẻ:


Hãy gọi điện hoặc gởi email cho chúng tôi để trao đổi về nhu cầu của bạn cũng như tìm hiểu về những giải pháp toàn diện mà chúng tôi có thể chia sẻ

Nutworks Foods xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Người mua hàng và Nhà máy sản xuất, là cơ sở cho những giải pháp cung ứng sản phẩm dinh dưỡng trên phạm vi toàn cầu.

Nội dung đã đăng ký bản quyền